Nissan Long Biên - Bùi Việt Anh

Đại Lý 3S Chính Thức (Bán Hàng, Dịch Vụ, Phụ Tùng)

  • 467 Nguyễn Văn Linh, P. Phúc Đồng, Q. Long Biên, Hà Nội
  • (+84) 04 3 674 1002 Hotline Bán Hàng: 0978886408
  • (+84) 04 3 674 1003
  • http://nissan-longbien.com.vn